CÔNG TY CẦU ĐƯỜNG HỒNG AN | XÂY DỰNG HỒNG AN

Tầm nhìn sứ mệnh & giá trị cốt lỗi

TẦM NHÌN

  • Trở thành đơn vị thi công xây dựng cầu đường, hạ tầng đô thị hàng đầu Việt Nam
  • Đơn vị uy tín cung cấp bê tông nhựa nóng đạt chuẩn chất  lượng
  • Tiên phong nghiên cứu về công nghệ thi công phát triển các loại bê tông nhựa mới

SỨ MỆNH

  • Sản phẩm thi công đạt chuẩn chất lượng cao
  • Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu
  • Gía cả hợp lý
  • Cải tiến công nghệ sản xuất bảo vệ môi trường

GÍA TRỊ CỐT LÕI

  • Chất lượng tạo niền tin
  • Hồng An theo đuổi sự phát triển bền vững và ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận của khách hàng

Liên hệ với chúng tôi