CÔNG TY CẦU ĐƯỜNG HỒNG AN | XÂY DỰNG HỒNG AN

Tầm nhìn sứ mệnh & giá trị cốt lỗi

Tầm nhìn & Sứ mệnh

TẦM NHÌN

 

 • - Trở thành đơn vị thi công xây dựng cầu đường, hạ tầng đô thị hàng đầu Việt Nam
 • - Đơn vị uy tín cung cấp bê tông nhựa nóng đạt chuẩn chất  lượng
 • - Tiên phong nghiên cứu về công nghệ thi công phát triển các loại bê tông nhựa mới

SỨ MỆNH

 

 • - Sản phẩm thi công đạt chuẩn chất lượng cao
 • - Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu
 • - Gía cả hợp lý
 • - Cải tiến công nghệ sản xuất bảo vệ môi trường

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 

 • - Chất lượng tạo niền tin
 • - Hồng An theo đuổi sự phát triển bền vững và ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận của khách hàng
 • - Đặt trách nhiệm lên mỗi cá nhân gắn liền với kết quả công việc và chất lượng sản phẩm, công trình.
 • - Chinh phục những công trình phức tạp, tiềm năng để tạo lợi thế về công việc và lợi ích kinh tế.
 • - Suy nghĩ Chính trực, Hành động Đúng đắn và không nhừng nâng cao năng lực và quan trọng nhất là tạo ra kết quả trên cơ sở tôn trọng giá trị đạo đức.
 • - Duy trì sự phát triển của Công ty theo hướng bền vững, quản lý Công ty minh bạch và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.


CHIẾN LƯỢC

 

 • - Xây dựng Công ty có năng lực và hiệu quả, thực hiện dự án có chất lượng, tiến độ, an toàn
 • - Gán lợi ích cho tập thể lên hàng đầu, mỗi cá nhân trưởng thành là sự tự hào của Công ty.
 • - Tạo môi trường làm việc tốt nhất mà ở đó mọi người đều làm việc hăng say, được đối xử công bằng, được tôn trọng và được quan tâm đến mọi mặt trong đời sống.

 

Liên hệ với chúng tôi