Tin tức

Nhà thầu có quyền đề xuất đơn giá xây dựng

Ngày đăng: 03/07/2019 Lượt xem: 0
 

Nhà thầu có quyền đề xuất đơn giá xây dựng

Nhà thầu có quyền đề xuất một số đơn giá công việc cao hơn đơn giá trong dự toán và một số đơn giá thấp hơn đơn giá trong dự toán, phù hợp với thị trường và nguồn lực của nhà thầu; chủ đầu tư trên cơ sở dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt xem xét, quyết định.


Ảnh minh hoạ

Ông Nguyễn Duy Cường (Hải Phòng) hỏi, đối với gói thầu xây lắp được áp dụng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và loại hợp đồng trọn gói, thì đơn giá công việc trong hợp đồng có được cao hơn đơn giá công việc đó trong dự toán được duyệt không?

Trong quá trình thương thảo hợp đồng để chỉ định thầu, nhà thầu đề xuất một số đơn giá công việc cao hơn đơn giá trong dự toán và một số đơn giá thấp hơn đơn giá trong dự toán, nhưng bảo đảm giá hợp đồng vẫn thấp hơn dự toán gói thầu được duyệt thì có được không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 5, Điều 10 Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng: “Dự toán xây dựng công trình được phê duyệt là cơ sở xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và đàm phán, ký kết hợp đồng xây dựng trong trường hợp chỉ định thầu, nếu có. Trường hợp giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư thì giá gói thầu được cập nhật theo dự toán xây dựng công trình đã phê duyệt”.

Căn cứ Khoản 1, Điều 33 Nghị định 32/2015/NĐ-CP, nhà thầu thi công xây dựng có quyền quyết định định mức xây dựng, giá xây dựng và các chi phí khác có liên quan khi xác định giá dự thầu để tham gia đấu thầu.

Như vậy, đối với câu hỏi của ông Cường, nhà thầu có quyền đề xuất một số đơn giá công việc cao hơn đơn giá trong dự toán và một số đơn giá thấp hơn đơn giá trong dự toán, phù hợp với thị trường và nguồn lực của nhà thầu; chủ đầu tư trên cơ sở dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt xem xét, quyết định.

Liên hệ với chúng tôi